Qi Gong - vijfde dimensie

Diepgaand Energetisch Werken

 Diepgaand Energetisch Werken


We “zijn” energie. Energie is in ons en rond ons. Alles is energie.
Met leven en werken verbruiken we energie. Met eten, ademen, ontspannen, liefde, enz.. doen we energie op.
Gelukkig en gezond “zijn” is het gevolg van een goed energetisch evenwicht en -beheer.
Daarom is het belangrijk goed te leren omgaan met energie in het algemeen, de energie van anderen en de eigen levensenergie in het bijzonder.
De opleiding “Diepgaand Energetisch Werken” is gespreid over 10 intensieve praktijklessen die doorgaan op zondag.

Cursussen:

Module 1: Energierichtingen en werken met klanken

Energie zijn trillingen.

Trillingen kan je op verschillende manieren opwekken en een richting geven. Iets wat voor bepaalde toepassingen belangrijk is.

Tijdens deze les leren we verschillende manieren om trillingen op te wekken, ondermeer door middel van klanken, om daarna die trillingen de gewenste richting en dosering mee te geven.

We leren in deze les eveneens te werken met balans en aarding.

Datum: 23 september 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 8: Vijf dimensies van het systeem denken

 Module 8: De 5 dimensies van het systeem denken - 3 lessen


Hoe we de dingen zien en ervaren wordt grotendeels bepaald door het perspectief en de afstand van waarop we het waarnemen. We kunnen hier 5 dimensies onderscheiden. Iedere dimensie heeft zijn nut en de ene is niet beter dan de andere. Teneinde goed te functioneren binnen het systeem is het belangrijk om de dingen vanuit de juiste dimensie te bekijken en te benaderen.

• De 5 dimensies bij de benadering van het systeem
• Welke dimensie waar en hoe toepassen?
• De verschillende realiteiten
• Rationeel versus irrationeel
• Bewustzijn versus onderbewustzijn
• Hoe het onderbewuste 'bewust' inschakelen
• De kracht van 'toeval'
• Hoe toeval 'gebruiken' of scheppen
• Overstijgen
• Het allesomvattende
• De kracht van de liefde

Data: 10, 17, 24/1/19
Uren: telkens van 19:00 tot 21:30 uur
Locatie: Academie Theo De Gelaen, Stationsstraat 62 te 3920 Lommel
Docent: Theo De Gelaen

Prijs:

  • 150,- euro voor de volledige module (3 lessen)
  • De volledige opleiding "Energetisch systeem denken" (8 modules of 37 lessen) kost 850,- euro
  • Leerlingen die reeds een jaarabonnement (Qi Gong of kiatsu) hebben bij de academie: 450,- euro
  • Compleet jaarabonnement (Qi Gong + Kiatsu + ESD): 750,- + 450,-= 1200,- euro
  • Koppels die de opleiding samen volgen: 2e aan 1/2e prijs

Betaling: op rekening nr BE72 132 5029231 16 met bic code BNAGBEBB op naam van Daochi

 

Opleiding energetisch systeem denken

 Opleiding "Energetisch Systeem Denken" (volledig)


Doel:
Inzicht krijgen in de werking van het universele energetische systeem om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven.
We vertrekken vanuit het vertrouwde systeem van mens en plant (kruiden) en breiden vervolgens onze kennis uit.
We leren denken vanuit het systeem om het beter te begrijpen, er mee te kunnen harmoniseren en er gebruik van te maken.

Cursussen:

Module 1: Het menselijke (energetische) systeem

Doel: Inzicht verwerven over hoe het 'systeem' van het menselijke lichaam in elkaar zit en hoe het werkt. Wanneer we weten hoe iets werkt, kunnen we er beter mee omgaan.
We beginnen deze module met de werking van het menselijke brein, zodat we weten hoe het kennis en informatie opneemt en verwerkt. We leren op basis hiervan de methodes van snellezen en brainmapping. Doorheen de rest van de opleiding kunnen we deze methoden gebruiken om wat we leren optimaal te verwerken. Vervolgens komen ook andere systemen van het menselijk lichaam aan bod.

• Hoe werkt ons neuraal netwerksysteem (hersenen)
• Snel en doeltreffend kennis verwerken
• Snellezen
• Brainmapping
• Hoe werken onze organen als systeem
• Ademhaling en zuurstofvoorziening (lucht Qi)
• Spijsvertering (graan Qi)
• Genetica en telomeren (oer Qi)
• Verzuring van het lichaam en de gevolgen ervan voor de gezondheid
• Houding en skeletstructuur
• Interne en externe spieren
• Het netwerk van ons lichaam
• Wat is energie?
• Systeem van polarisatie (yin/yang)
• Systeem van de 5 fazen
• Het begrip Qi
• Soorten Qi
• Relatie tussen energie en materie

Data: 25/1 - 1,8,22/2 en 1/3