Energetisch systeem denken


Een systeem is een doelmatig samenhangend patroon, een uit meerdere delen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft, zodat het geheel steeds meer is dan de som van zijn delen.

De mens is een doelmatig samenhangend patroon, bestaande uit meerdere onderling samenwerkende onderdelen waarvan het geheel een ontegensprekelijke toegevoegde waarde heeft.

Maar dat geldt ook voor planten, dieren, de natuur, de kosmos…

Door de onderlinge verbondenheid tussen die verschillende systemen, ontstaat eigenlijk één groot systeem.

Alle onderdelen van het systeem bestaan uit energie en energie is de verbinding is tussen alle onderdelen. Daarom kunnen we hier terecht spreken over een energetisch systeem .

Binnen een systeem heeft alles zijn eigen taak in samenwerking en symbiose met alle andere onderdelen. Goede communicatie maakt het mogelijk dat het geheel in goede harmonie kan functioneren.

In de praktijk zijn mensen, dieren, planten, kruiden, het ecologische systeem, enz… verschillende systemen die samen het grote systeem vormen. Door hun onderlinge samenhang zijn ze in staat elkaar te helpen, maar ook tegen te werken of zelfs elkaar te vernietigen.

De cursus energetisch systeem denken leert ons hoe het systeem werkt. Het geeft ons meer inzicht in het energetische aspect ervan en hoe die energie alles verbindt en bewerkstelligt. Door te leren juist om te gaan met die energie zijn we in staat om in flow en synergie met het systeem te leven om zodoende onszelf en de rest gezond te houden.

De cursus bestaat uit 8 modules die ieder afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Elke module heeft een basis versie (1e jaar) en een gevorderde versie (2e jaar)

De cursus loopt in princiepe over 2 jaar, maar men kan ze over meerdere jaren spreiden.