Opleiding tot Instructeur Ergonomische Qi Gong


AANMELDEN

TESTIMONIA

Omschrijving

Zitten, staan en lopen zijn essentiële dingen in het leven waarbij we onze spieren en skeletstructuur gebruiken.

Bij arbeid, sport, prestatie gaan we die spieren en skeletstructuur extra belasten en daardoor meer energie gebruiken.
Wanneer we krachten moeten zetten, gebruiken we daarvoor meestal onze grove buitenste spieren.

Die zijn echter onderhevig aan verzuring, verkramping en veroudering.

Wanneer we onze spieren en skeletstructuur verkeerd gebruiken of 'over' belasten, ontstaan heel wat problemen zoals bvb lage rugpijn, tenniselleboog, hoofd- en nekpijn, pijnlijke schouders, ontsteking, enz
Niet zelden ligt een verkeerde houding al aan de basis.

Met ergonomische Qi Gong leren we ons lichaam beter en gezonder te gebruiken. Hiervoor gaan we de mechanica van de skeletstructuur doeltreffender benutten en ze in beweging te brengen door middel van onze interne spieren.

Certificatie vereisten

Om de titel van Instructeur ergonomische te verkrijgen dient men:

  1. Minstens de graad van Trainer recreatieve Qi Gong te hebben (of gelijkwaardig)
  2. De paper van de vorige graad aan te vullen met de opgedane kennis uit de theoretische workshops
  3. Deze workshops minstens 2x bij te wonen
  4. Een lesvoorbereiding te maken voor de verschillende Qi Gong vormen en deze naar vorm tijdens een examen naar voor te brengen.

Te verwachten competenties

De opleiding tot instructeur Ergonomische Qi Gong maakt mensen klaar om instructies te geven in bedrijven en dergelijke om Qi Gong op een doeltreffende wijze te introduceren in het arbeidsproces en om meer prestaties te behalen met minder inspanningen en zonder spieren en gewrichten te overbelasten.

De instructeurs zijn in staat om les te geven aan grotere groepen met reeds gevorderde deelnemers.

Zij beheersen naar vorm de verschillende Qi Gong vormen.

Instructeurs kunnen trainers recreatieve Qi Gong opleiden.

Aanpak

Onder leiding van een leraar of een masters leren de aankomende instructeurs de verschillende Qi Gong vormen en staan zij in voor de opleiding van beginnelingen en trainers recreatieve Qi Gong.

Zij leggen zich vooral toe op de theoretische studie van de ergonomische Qi Gong en op de werking van de interne spieren.

Traject

De opleiding tot Instructeur ergonomische Qi Gong de derde etappe van de opleiding tot leraar Qi Gong.

De volgende stap is deze van Leraar medische Qi Gong.

 

Tags: Qi Gong, Ergonomische Qi Gong, medische qigong, Recreatieve Qi Gong