Master class Qi Gong/Dim Mak/Kyusho Jitsu/Kiatsu


Dit is een meer gevorderde cursus in Dim mak, Qi Gong, Kyusho Jitsu en Kiatsu.

Ze heeft tot doel om de deelnemers meer diepgang te bieden in zowel Qi Gong als Dim Mak en beter te begrijpen hoe het werkt. Hierdoor kan men het meer verfijnen en beter integreren in zijn eigen discipline.

Daarom volgen we de holistische benadering. Om Dim Mak of Kyusho goed te leren beheersen en toepassen, is dieper inzicht in energetisch werken een noodzaak. Doeltreffende en verfijnde Dim Mak verkrijgt men alleen via de energetische verstoring van het lichaam en geest.

Hiervoor is kennis van energetisch werken via het Qi Gong een absolute must.

We via het principe “first learn to make it, then learn to break it”. Dat wil zeggen dat men in staat moet zijn om de gevolgen van Dim Mak techniek ongedaan te maken of te herstellen. Hiervoor leren we de helende werking van het Qi Gong, ondermeer via de energetische massage Kiatsu.

Om een graad te behalen in het Dim Mak is het bijgevolg noodzakelijk om zowel Qi Gong als Kiatsu te beoefenen. Het is NIET noodzakelijk om Dim Mak te beoefenen teneinde een graad in Qi Gong te verwerven.

Deze cursus is voor iedereen toegankelijk die minstens 1 basiscursus Dim Mak/kyusho Jitsu (de verkorte versie telt ook mee) bijgewoond heeft of een jaarabonnement Qi Gong heeft.

Alleen via deze cursus is het mogelijk om binnen de academie Theo De Gelaen graden op te bouwen. (klik HIER voor het graden programma)

Examens in Dim Mak worden exclusief tijdens deze cursus afgenomen.

Deelname aan de 5 weekends kan (mits slagen voor het examen) leiden tot de graad van Instructeur Dim Mak.

Deze cursus volgt een cyclisch programma van 5 weekends met een frequentie van 1 per 2 maanden. Men kan alleen deelnemen via blokken van 5 weekends. Deelnemen aan losse weekends is niet mogelijk.

Het programma wordt bepaald volgens de behoeften en het niveau van de deelnemers.

Docent:

De lessen worden gegeven door Grootmeester en 8e dan Theo De Gelaen, geassisteerd door verschillende erkende masters en leraren van de academie.

Data:

Volgende weekends liggen al vast:

25 en 26 november 2017
17 en 18 februari 2018
14 en 15 april 2018
23 en 24 juni 2018
29 en 30 september 2018

Prijs:

500,- euro voor 5 weekends. We werken alleen met geëngageerde mensen. Daarom kan men alleen deelnemen mits vooraf betaling van de 5 weekends.

Te storten op rekening nr BE72 132 5029231 16 met bic code BNAGBEBB op naam van Daochi of in contanten mee te brengen de eerste les.

Gratis voor mensen met een jaarabonnement van de Academie Theo De Gelaen.

Locatie:

Academie Theo De Gelaen, Stationsstraat 62 3920 Lommel