Diepgaand energetisch werken

Opleiding tot energetisch mentor en coach

Het doel van deze opleiding is de deelnemers de nodige kennis en ervaring aan te reiken om op een doeltreffende en veilige manier met energie te kunnen werken. Hierdoor kunnen ze het energetisch werken integreren in hun eigen leven of praktijk. 

Energetisch werken kan op tal van vlakken een goede aanvulling zijn en een verfijning betekenen, zoals ondermeer bij massages, voetreflexologie, maar ook coaching en andere vormen van therapie.
Het verruimd en verdiept de inzichten en maakt het mogelijk in een andere dimensie te treden en de dingen vanuit een totaal ander perspectief te bekijken.

We “zijn” immers energie, net zoals alles energie is of bestaat uit energie.

Met leven en werken verbruiken we energie en dus moeten we ook energie opnemen.

Gelukkig en gezond zijn is het gevolg van een goede energie balans en een degelijk energie beheer. Goed leren omgaan en werken met energie zowel in onszelf als in relatie met anderen en onze omgeving is hierbij van onschatbare waarde.

Programma:

Tijdens de 10 lessen komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Energie, energierichtingen en werken met klanken: Energie zijn trillingen. Trillingen kan je op verschillende manieren opwekken en een richting geven. Dus ook met klanken. We leren deze verschillende manieren van opwekken, sturen en doseren.
  • Balans en aarding: Om veilig met energie te werken is het nodig om goed te kunnen aarden terwijl een goede balans en evenwicht essentieel zijn om goed in het leven te staan. We leren hierbij ook werken met de 3 energie “dantien” of levels.
  • Werken vanuit de 5 energetische dimensies: Wat zijn die dimensies, hun bijzonderheden en hoe je kan werken vanuit de verschillende dimensies. Iedere dimensie heeft immers zijn nut en voordeel. We leren die dimensies herkennen bij onszelf en bij anderen. We leren naar de juiste dimensie te gaan om gepast op iedere situatie te kunnen reageren.
  • Leren voelen in de verschillende dimensies: Om in de hogere dimensies te komen, moeten we ons bevrijden van de beperkingen die we onszelf opleggen en leren loslaten. Leren al onze zintuigen te gebruiken en ons te bevrijden van de dominantie van bepaalde zintuigen. Leren voelen is hierbij heel belangrijk, vooral het ‘in’voelen en het leren overstijgen.
  • Energetische connectie: In verbinding treden met anderen en onze omgeving leidt tot energetische connecties en wederzijdse beïnvloeding. Dit kan ons leven en functioneren in belangrijke mate beïnvloeden, zowel positief als negatief. Zo kunnen negatieve of perverse energieën ons veel last bezorgen. Daarom is het belangrijk te leren veilig met deze connecties om te gaan. Ze te leren openen en sluiten en zichzelf te beschermen zonder zich te moeten afsluiten en om goed in de eigen kracht te blijven. 
  • No touch energie of empty force (ling kong jin): Materie en energie zijn elkaar equivalent en beïnvloeden elkaar voortdurend. Materie is eigenlijk en bijzondere vorm van energie.Via energievelden is er een constante wisselwerking tussen energie en materie en energieën onderling. Zuivere energie is krachtiger in de materie getransformeerde energie. Wanneer we met energie werken, hebben we daarom dikwijls meer resultaat wanneer we het lichaam niet aanraken en op afstand werken. Deze methode wordt ondermeer gebruikt in reiki, magnetisme, handoplegging. Bij dit laatste wordt ook gewerkt met referentie trilling. Iets wat ook in deze opleiding aan bod komt.
  • Energetisch helen: ziekten en kwalen kunnen in verschillende dimensies en energievelden of ‘aura’ ontstaan. Dikwijls zijn zij ook het gevolg van blokkades. Daarom leren we de dimensies en energievelden analyseren om de oorsprong te ontdekken en weg te nemen.
  • Verschillende energie manifestaties: energie komt in vele vormen voor en iedere vorm heeft zo zijn eigen eigenschappen en bijzonderheden. Wanneer we die verschillende vormen kennen en kunnen opwekken, is het ook mogelijk ze precies daar toe te passen waar ze het meeste effect en resultaat hebben.
  • Diepgaande energetische massage “kiatsu”. Hierbij leren we onze energie te gebruiken om zacht, doch diepgaand te masseren. Hierbij wordt geen fysieke druk gebruikt en leren we te reizen doorheen de verschillende energetische lagen van een lichaam om de oorzaak van een blokkade in de juiste laag aan te pakken. Hier leren we ook werken met de referentie frequenties evenals de verschillende vormen van energie en hun richtingen doeltreffend te gebruiken en te integreren.
Getagd , , , , , , , , , , , , , , , , .

BEWUSTWORDING DOOR BEWEGING
een unieke en praktische benadering om toegang te krijgen tot een bewust leven.
Qigong & eFeng Shui toepassen in je dagelijkse leven.