Dim Mak

Dim Mak werd ontwikkeld in China in de 14e eeuw na Christus en betekent letterlijk vertaald uit het Chinees “dodelijke aanraking”.

Het is de studie van het menselijke lichaam en in het bijzonder de kwetsbare en gevoelige plaatsen, met het oog op het gebruik daarvan in de krijgskunsten en de zelfverdediging.

Aanvankelijk werd in China vooral de acupunctuurtheorie gebruikt met de meridianen en acupunctuur punten om die kwetsbare plaatsen te vinden. 
De punten en puntcombinaties werden ‘verborgen’ in vormen die aanvankelijk gebruikt werden in Kung Fu, later in Tai Chi Ch’uan om nog later zowat alle andere krijgskunsten te gaan beïnvloeden.

Wanneer Dim Mak naar het Westen kwam, werden er ook Westers wetenschappelijke verklaringen gevonden, ondermeer in de neurologie.
Via zenuwen en zenuwbanen zijn de kwetsbare plaatsen in staat het hele lichaam te beïnvloeden en zelfs uit te schakelen. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de zenuwpunten die biomechanische reacties en reflexen veroorzaken waardoor het lichaam in een voorspelbare positie kan worden gebracht.
Door de film ‘bloodsport’ van Jean-Claude Van Damme werd Dim Mak eveneens bekend als een bijzonder manier van slaan, namelijk het Fa Jin. Dit is een manier om explosieve kinetische energie op te wekken en over te dragen.

Fa Jin is gebaseerd op het Qigong.

Dim Mak kan gezien worden als een goede aanvulling op alle krijgskunsten zoals karate, jiu jitsu, taekwondo, hapkido, kungfu, tai boksen, kick boksen, enz… Maar het kan ook op zichzelf staan als een zeer doeltreffende vorm van zelfverdediging, zeker voor fysiek zwakkere personen.

Naast martiale kent Dim Mak eveneens medische en curatieve toepassingen.
Zo leert men bij het Dim Mak zeer doeltreffende reanimatie en restoringstechnieken.

Krijgskunst kan men om diverse redenen beoefenen. Van het zich leren verdedigen over het verbeteren van de fysieke conditie tot het versterken van de mentale kracht.
Er bestaan ‘harde’ en ‘zachte’ krijgskunsten en het is een misvatting te denken dan alleen de harde krijgskunsten geschikt zijn voor zelfverdediging.

De dingen zijn immers niet altijd wat ze lijken.

Neem bijvoorbeeld het Dimmak: de technieken lijken vloeiend en zacht uitgevoerd en de stoten of slagen lijken licht. Toch betekent Dimmak niet voor niets ‘dodelijke aanraking’.

Dodelijke aanraking

In de eerste plaats dankt dat zijn naam aan het gebruik van vitale en acupunctuurpunten waarmee bepaalde energetische en neurologische processen in het lichaam in gang gezet worden en het lichaam zichzelf geheel of gedeeltelijk kan uitschakelen (zoals de smeltzekeringen in het elektrische circuit van een woning).

De naam en de discipline ontstonden in China in de 14e eeuw na Christus.

Doch het verbazingwekkende effect was niet alleen te wijten aan die punten, maar vooral aan de manier waarop ze werden aangeslagen of geactiveerd. Hierbij gebruikte men Fajin, het opwekken van explosieve kinetische energie dat ontstaat vanuit het Qigong.

Qi is het Chinese begrip voor ‘energie’ en gong wil zeggen ‘gebruik maken van, op een hoger niveau brengen van…’ Het is dus energie verfijnd leren gebruiken. Dus niet alleen de grove, brute spierkracht gebruiken, maar ook de subtielere interne krachten leren gebruiken.

Via de ‘gong’ in het Qigong maakt men gebruik van alle Oosterse zowel als Westerse wetenschappelijke wetten over energie en hoe deze over te brengen en toe te passen. Niet alleen krijgt men daardoor een beter resultaat, het kost bovendien veel minder moeite.

Bij Qigong leert men zich dynamisch te ontspannen, de gewrichten open te zetten en deze zodanig op elkaar af te stemmen dat goede houdingen en bewegingen ontstaan die aan de basis liggen van de goede uitvoering van technieken.
Ontspannen houdingen die bovendien plotse versnellingen mogelijk maken waaruit het Fajin ontstaat.

Hoewel Dimmak een op zich staande krijgskunst is, kan het ook aanvullend zijn aan andere krijgskunsten. De geschiedenis toont immers aan dat door de eeuwen heen zowat alle krijgskunsten op de ene of de andere manier door Dimmak en Qigong beïnvloed werden. 
Vele technieken verbergen immers de geheime puntencombinaties van de vitale punten en maken gebruik van de voorgeprogrammeerde biomechanische reacties van een lichaam.

de minimum vereiste is het beheersen van Qigong en het beheersen van je eigen energie

Getagd , , , , , , , , .

BEWUSTWORDING DOOR BEWEGING
een unieke en praktische benadering om toegang te krijgen tot een bewust leven.
Qigong & eFeng Shui toepassen in je dagelijkse leven.