Gecertificeerd Qi Gong en Feng Shui professional

1

ONBEPERKTE  TOEGANG TOT ENERGIE

DAG 1
START MET DE FUNDAMENTELE BASISPRINCIPES VAN QIGONG

JE WORDT JE BEWUST VAN DE ONBEPERKTE TOEGANG TOT ENERGIE
EN HOE JE DEZE ENERGIE KUNT TOEPASSEN IN JE DAGELIJKSE LEVEN.

DAG 2
START MET DE FUNDAMENTELE BASISPRINCIPES VAN FENG SHUI

WE BEKIJKEN HOE JE HUIS DE SPIEGEL IS VAN JE ZIEL
HOE DEZE  GEWELDIGE KRACHT VAN ONS HUIS INVLOED HEEFT OP ONS WELZIJN.

______________

INTENTIONEEL LEVEN – DE SCHEPPER ZIJN VAN JE LEVEN
DIT ZIJN DE BASISINGREDIËNTEN VAN
PURE ESSENTIËLE QIGONG & FENG SHUI

EENS JE DEZE KRACHTIGE BASIS PRINCIPES ONTDEKT EN ONDERZOEKT
KAN JE ZE OP EEN PRAKTISCHE MANIER GAAN TOEPASSEN IN JE DAGELIJKSE LEVEN.

NU JE DE BASISPRINCIPES KENT GAAN WE WERKEN MET ONZE MODERNE QIGONG & FENG SHUI METHODE
OM JEZELF EN OM MENSEN IN VERBINDING TE BRENGEN MET DE ONGELOOFLIJKE KRACHT VAN HUN LICHAAM & HUN HUIS.

“HET HUIS WAARIN HET LICHAAM VERBLIJFT”

JE MINDSET ZAL GROEIEN
WE GAAN WERKEN MET DE ONBEPERKTE TOEGANG TOT ENERGIE
WE GAAN ONDERZOEKEN HOE WE DIE ENERGIE KUNNEN BENUTTEN ZONDER ENERGIE TE VERLIEZEN ZODAT JE LEVEN WORDT VERVULD MET OVERVLOED AAN ENERGIE

JOUW GROEI WORDT VERTAALD IN CREËREN

WE GAAN NIET LEREN MET ONS HOOFD – WE GAAN DOEN

WE STARTEN MET HET ONTWERPEN VAN ONZE EIGEN RUIMTE WAARIN HET ENERGETISCHE PROCES KAN ONTSTAAN.

AARDINGS- EN BALANS-OEFENINGEN ZULLEN DE KERN ZIJN IN ONZE WEKELIJKSE TRAININGEN
HET IS IN HET CENTRUM WAAR VERANDERING PLAATSVINDT!
TRANSFORMATIE BEGINT NOG VOOR ER IETS BEWEEGT!

2

BE THE MASTER OF YOUR QI

DE KRACHT VAN INTENTIE WORDT TIJDENS ELKE TRAINING OP ELK NIVEAU VERSTERKT.

IN DIT HOOFDSTUK STARTEN WE MET HET ONTWIKKELEN VAN MEER FOCUS, INTENTIE EN MAGNETISME
WE GAAN ONZE ALERTHEID VERGROTEN OVER WAT WE VOELEN, WANNEER WE IETS VOELEN EN HOE WE DAARMEE KUNNEN OMGAAN.

NAARMATE ONZE ENERGIE VERHOOGD KUNNE WE OOK ONZE FOCUS VERGROTEN.

WERKEN MET ENERGIE  QI (of CHI)
WE GAAN ONZE AANDACHT RICHTEN OP HOE WE ENERGIE IN ONS LICHAAM EN IN EEN RUIMTE KUNNEN BEOORDELEN.

ALS WE VERHOOGDE EN VERLAAGDE ENERGIE “YIN EN YANG” KUNNEN VASTSTELLEN KUNNEN WE HET  IN EVENWICHT BRENGEN.

EEN GEBALANCEERDE ENERGIE ZAL UW GROOTSTE PERSOONLIJKE INTENTIES WAKKER MAKEN EN ONDERSTEUNEN EN OOK DIE VAN JOUW KLANTEN.

YIN EN YANG– DE DYNAMISCHE KRACHTEN DIE UW GOED GEVOELEN IN JE LICHAAM EN IN EEN RUIMTE COMPLEET KUNNEN MAKEN.

WE GAAN DE DYNAMIEK VAN CREATIVITEIT ONTDEKKEN
EN DEZE CREATIEVE ENERGIE “NON STOP” GEBRUIKEN

WE GAAN DE ENERGIEBRONNEN IN ONS LICHAAM EN ONZE OMGEVING ONTDEKKEN
VERSTERKEN OF VERZACHTEN WAAR NODIG – OM EEN OVERVLOEDIGE, STERKE EN LEVENDIGE OMGEVING TE CREËREN.

EEN GRONDIGE ANALYSE VAN JE LICHAAM EN JE HUIS KAN  DE MOGELIJKE BLOKKADES EN BEPERKENDE OVERTUIGINGEN ONTHULLEN

DIE BEPERKINGEN EN OVERTUIGINGEN GAAN WE OMBUIGEN NAAR KRACHT!

3

DE MAGIE VAN OPRUIMEN

DIT HOOFDSTUK IS EEN MASTERCLASS IN ENERGETISCHE  OPRUIMING OM EEN NIEUWE START TE CREËREN, RUIMTE TE
MAKEN VOOR MEER OVERVLOED EN OPEN  TE BLOEIEN NAAR EEN HOGER NIVEAU VAN PLEZIER EN SUCCES IN HET LEVEN!

WE BESTEDEN EEN VOLLEDIG HOOFDSTUK AAN PRAKTISCHE OPRUIMTIPS
EEN METHODEN WAARBIJ OPRUIMEN GEEN KARWEI WORDT MAAR EEN PLEZIER
OMDAT HET VERLICHTING EN  VRIJHEID CREËERT.

HOE JE UW WONING ORGANISEERT OM MEER RUST TE ERVAREN EN HOE JE DOOR MEER RUST IN VERBINDING KAN KOMEN MET HET UNIVERSUM

IN DEZE QIGONG & FENG SHUI  METHODE GAAT VEEL AANDACHT NAAR DETOXEN
ONS LICHAAM EN ONZE OMGEVING WORDEN ONTDAAN VAN AFVALSTOFFEN

WE MAKEN EEN ANALYSE VAN ONZE VOEDING EN ONS VOEDINGSPATROON
WE GAAN ONS VERDIEPEN IN DE  ZUUR / BASE  BALANS IN ONS LICHAAM.

WE GAAN ENERGIE DIE NIET MEER BIJ JE PAST UIT JE LICHAAM EN UIT JE HUIS VERWIJDEREN WAARDOOR DE ENERGIE IN HET ALGEMEEN ENORM ZAL VERHOGEN.
WE GEBRUIKEN NATUURLIJKE EN PRAKTISCHE METHODEN DIE ONMIDDELLIJKE POSITIEVE VERANDERING IN JE HUIS EN IN JE LEVEN GAAN CREËREN!

4

TIJD VOOR EEN NIEUW HOOFDSTUK

DE FENG SHUI BAGUA ZAL JE GIDS WORDEN OM HUIZEN MET MEER INTENTIE TE ONTWERPEN

OM EEN THUIS TE CREËREN WAAR MENSEN IN ZULLEN WONEN.
JE CREATIEVE MANIFESTATIEKRACHT KAN NU TEN VOLLE ONTPLOOIEN.

MET DE FENG SHUI BAGUA KUN JE HET PAD VRIJ MAKEN NAAR PRAKTISCHE LEVENSVERANDERINGEN
INCLUSIEF, WELKE GEBIEDEN JE IN EEN HUIS MOET AANPAKKEN EN WAAROM HET GOED IS OM DIE VERANDERINGEN TE DOEN!

MET DEZE UNIEKE  METHODE ZAL JE ONTDEKKEN HOE JE  RUIMTES KAN TRANSFORMEREN MET FENG SHUI EN TECHNIEKEN
KAN TOEPASSEN OM EEN NIEUW PERSPECTIEF, EEN NIEUW GEVOEL VAN
“THUIS” TE CREËREN.

DE FOCUS LIGT NU OP HET CREËREN VANUIT JE GEVOEL
ZONDER ANGST EN ZONDER TWIJFELS

NAARMATE JE MEER EN MEER GEBRUIK MAAKT VAN DEZE METHODE ZAL JE ALSMAAR MEER VERFIJNDER TE WERK GAAN MET
DE  BAGUA OM SPECIFIEKE INTENTIES TE VERSTERKEN EN DROMEN VAN DE BEWONERS TOT LEVEN TE BRENGEN!

5

DE NATUUR ALS UW GIDS

WERKEN MET DE VIJF ELEMENTEN OP EEN DYNAMISCHE EN GEPERSONALISEERDE MANIER KUNNEN EEN SLEUTEL ZIJN OM DOORBRAKEN IN HET LEVEN TE CREËREN!

WE GEBRUIKEN DE VIJF ELEMENTEN IN ONZE VOEDING EN IN ONZE WONING

DE VIJF ELEMENTEN ZIJN EEN SLEUTEL TOT HET BEGRIJPEN EN TRANSFORMEREN VAN UW MANIFESTERINGSPROCES

JE KRIJGT MEER EEN MEER EEN COMFORTABEL GEVOEL WAARDOOR JE MEER SUCCES ZAL HEBBEN IN ALLES WAT JE
ONDERNEEMT, JE ZAL JE  ZELFZEKER VOELEN IN ALLES WAT JE DOET – JE MOET NIET MEER OVERTUIGEN.
MENSEN ZULLEN JE BEGRIJPEN MET WEINIG WOORDEN.

VANAF NU SPREKEN WE DE TAAL VAN DE NATUUR – VAN YIN EN YANG – VAN VEEL EN WEINIG – VAN BALANS EN ENERGIE

DEZE QIGONG EN FENG SHUI EN VIJF ELEMENTEN METHODE
IS WORDT JOUW TAAL DIE IEDEREEN ZAL BEGRIJPEN.
OMDAT HET DE TAAL VAN DE NATUUR IS!

DIT HOOFDSTUK RICHT ZICH OP LEVEN IN HARMONIE MET DE NATUUR.

INCLUSIEF: HET VERWIJDEREN VAN EMV-VERONTREINIGING EN GEOPATISCHE STRESS.
WE GAAN WEER VERBINDING MAKEN MET DE NATUUR EN DE NATUUR GEBRUIKEN ALS CREATIEVE KATALYSATOR.

6

HIER BEGINT SENSORISCHE RIJKDOM

DIT HOOFDSTUK IS EEN GEDETAILLEERDE ONDERDOMPELING IN
HOLISTISCH DESIGN!!

WE GAAN NU ONZE MECHANISCHE QIGONG BEWEGINGEN EN PRAKTISCHE FENG SHUI NAAR EEN HOGER ENERGETISCH NIVEAU BRENGEN.

ENERGETISCH BEWEGINGEN EN INDELINGEN VAN WONINGEN GAAT VER BOVEN HET DENKEN – WE GAAN NU INTENTIES EN VOELEN MET ELKAAR IN VERBINDING BRENGEN.

RUIMTES WORDEN FLEXIBEL INGERICHT ZODAT  “HERONTWERP” GEMAKKELIJK KAN PLAATSVINDEN OM DE VERLANGENS VAN UW KLANT TE BLIJVEN ONDERSTEUNEN.

KLEUREN, VORMEN EN MATERIALEN THEORIE IN ACTIE
KLEUREN EN VORMEN OM LEVENSVERANDERINGEN TOT STAND TE BRENGEN..

SENSORY HUIS ONTWERP MET TEXTIEL, VERLICHTING, GEUR EN NATUUR.
ENERGETISCHE INTERIEUREN KOMEN TOT LEVEN WAAR HET EEN PLEZIER WORDT OM TE VERTOEVEN EN WAAR CREATIVITEIT KAN ONTPLOOIEN.

ILSE DEELT AL HAAR ONTWERP MOGELIJKHEDEN.

JE START NU  MET HET CREËREN VAN JE EIGEN ONTWERPEN
OM JE CREATIEVE PROCES TE VOEDEN!

7

MAGNETISCHE MINDSET

DIT HOOFDSTUK VAN DE TRAINING IS GERICHT OP SUPER OPLADERS VAN DE INTENTIE, HET VERGROTEN VAN CREATIVITEIT EN HET MAKEN VAN DOORBRAKEN ZOWEL THUIS ALS IN HET LEVEN.

JE LEERT:

MIDDELEN DIE CREATIEF EN EFFECTIEF ZIJN. DIE UW LICHAAM EN OMGEVING VOLLEDIG OPLADEN EN NIET EEN BEETJE BIJLADEN.

HUIS- EN LEVENSPRAKTIJKEN OM NIEUWE PERSOONLIJKE OVERTUIGINGEN TE ONTWIKKELEN OM EEN MAGNETISCHE MINDSET TE VERSTERKEN.

FENG SHUI VOOR ALLE CHAKRA’S

EEN SCHITTERENDE EN INNOVATIEVE MANIER OM MENSEN TE HELPEN IN OVEREENSTEMMING TE KOMEN MET HUN GROOTSTE DROMEN.

HEEL VEEL MANIEREN OM THUIS EN IN HET LEVEN NIEUWE GEWOONTES TE CREËREN.

KUNST MAKEN, KUNST KIEZEN EN WERKEN MET DE LEVENSVERANDERENDE KRACHT VAN KUNST IN HUIZEN.

8

CONSULTATIES

JE HEBT NU DE PURE ESSENTIËLE BASIS QIGONG EN FENG SHUI OM MET JE EIGEN KLANTEN AAN DE SLAG TE GAAN.
BIJ ELKE CONSULTATIE KAN JE NU JE EIGEN PERSOONLIJKE VORM EN STIJL ONTWIKKELEN.

VANAF HET BEGIN WORDT JE AANGEMOEDIGD OM 4 KLANTEN TE VINDEN DIE MET JE WILLEN SAMENWERKEN.
OM JE TE CERTIFICEREN DOET 4 CONSULTATIES
OP HET EINDE VAN HET TRAININGSPROGRAMMA HOUDEN WE SAMEN MET JOU KLANT EEN EVALUATIE GESPREK.

MET DEZE PURE BASIS INGREDIËNTEN MAAK JE NU JE EIGEN RECEPT!

IK ONDERSTEUN JE BIJ DE AANPAK VAN JE EERSTE CONSULTATIE
HOE JE HET AANPAKT EN HOE JE EEN SAMENWERKING TOT STAND KAN LATEN KOMEN
HOE EEN INSPIREREND GESPREK KAN LEIDEN TOT EEN SAMENWERKING MET GEWELDIGE DOORBRAKEN ALS GEVOLG.

NAAST HET LEREN VAN HET PERSOONLIJKE CONSULTATIEPROCES, LEER JE OOK HOE JE ONLINE CONSULTATIE KAN BEHANDELEN.

WE LEGGEN NU DE FOCUS OP HET AANSPREKEN VAN KLANTEN, TEKSTEN SCHRIJVEN, HOE EEN MOND AAN MOND RECLAME
TOT STAND KAN KOMEN. HOE JE MET DE JUISTE MINDSET KLANTEN AANTREKT DIE MET JOU WILLEN SAMENWERKEN.

WE BESPREKEN ELKE STAP VAN HET PROCES…PERSOONLIJKE VOORBEREIDING, DE STAP-VOOR-STAP STROOM VAN EEN CONSULTATIE  EN HET MAKEN VAN EEN KLANT RAPPORT.

UW CONSULTATIES ZULLEN OPWINDEN ZIJN.

WANNEER JE EEN CONSULTATIE VOLTOOIT, ZELFS VOORDAT ER EEN VERANDERING PLAATSVINDT ZAL JE DE ENERGIE AL OP
EEN BRILJANTE MANIER VOELEN VERSCHUIVEN.

MIJN KLANTEN ZIJN ALTIJD ENTHOUSIAST EN VOL VERWONDERING VAN DE EERSTE TEKENEN VAN VERANDERING.

PRAKTISCH

Gedurende 25 weken ga je diepgaande kennis en beweging integreren in je leven.
Opleidingen en trainingen worden live online gegeven vanaf de professionele zoom ruimte en op locatie in Spanje.

Wekelijks 2 uren intensieve Feng Shui.
Je hebt levenslang toegang tot alle recente en documenten. De trainingen zijn op zaterdag en zondag, donderdag is een herhaling.

  • zaterdag 11.00 – 12.00 en zondag 10.00 – 11.00
  • donderdag 21.00 – 22.00

Wat is nog meer inbegrepen:

  • Toegang tot elke MasterClass
  • 5 daagse verblijf in de Qigong & Feng Shui Academy in Spanje
  • Je krijgt 200% ondersteuning.
  • levenslange ondersteuning voor jezelf en bij je eigen consulten.
  • Lid van onze privé en besloten Facebook groep
  • Lid van onze WhatsApp groep

We starten op 12.09.2022 – de laatste sessie is op 30 april 2023.
Tijdens de winter maanden december en januari zijn er geen Feng Shui trainingen, deze periode kan je met je eindopdracht (eigen consulten) bezig te zijn. Qigong trainingen blijven doorlopen tijdens de winter.
Dat betekend dat je ongeveer 8 maanden de tijd hebt om je deze methode eigen te maken en de effecten ervan zelf zal kunnen ervaren door ze toe te passen in je eigen huis en je leven.

De veranderingen die in deze periode ontstaan zullen vragen met zich meebrengen…ik zal je hierbij 200% ondersteunen.

Opleiding tot Feng Shui professional: 1680,00 euro
Opleiding tot Qigong & Feng Shui professional: 3360,00

Vragen over de opleiding, gespreid betalen of meteen inschrijven kan via support@qigong.be , uw inschrijving is geldig nadat wij uw betaling ontvangen hebben.

Maak kennis met uw Qigong & Feng Shui Master Ilse Vanbrabant – vraag naar de zoom link voor een kennismakingsgesprek.


maak je keuze
close

Qi Gong Academy

Wil jij als eerst weten wanneer de opleidingen starten!
Schrijf je in en ontvang de zoom link voor een gratis life online training.
ps: check ook je spam

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.