Qigongles Waanrode

The amazing powers of Qigong elke dinsdag van 12.00 tot 13.00

BEWUSTWORDING DOOR BEWEGING
een unieke en praktische benadering om toegang te krijgen tot een bewust leven.
Qigong & eFeng Shui toepassen in je dagelijkse leven.