Qigong in vijf dimensies

Qigong kan men op verschillende ‘levels’ beoefenen. Men kan dat louter recreatief doen, gewoon omdat het fijn en ontspannend is, maar men kan het ook als een diepgaande studie zien van het lichaam en zijn bewegingen, zijn mogelijkheden en beperkingen.

In dat geval is men vertrokken voor een boeiende, haast eindeloze studie.

Wanneer men iets bekijkt, bijvoorbeeld om het te bestuderen, dan speelt de afstand en de hoek van waaruit je het bekijkt een belangrijke rol.

Hoe dichter men bij iets staat, hoe minder overzicht men heeft, maar hoe meer detail men ziet.
Een driedimensionale tekening toont, dankzij het dieptezicht, meer dan een tweedimensionaal vlak.

Wanneer men naar een kubus kijkt en er heel dichtbij staat ziet men alleen een punt of een lijn. Dat is de eerste dimensie.

Neemt men wat meer afstand, dan ziet men een vierkant of een vlak in het tweedimensionale van lengte en breedte.

Als men er nog verder vanaf staat, kan men driedimensionaal in de diepte kijken en kan men de volledige kubus zien.

Kunnen we ook een tijdsevolutie zichtbaar maken, dan spreken we van de vierde dimensie en als we alles kunnen omvatten en overstijgen, dan zien we het vanuit de vijfde dimensie.

Die vijf dimensies kunnen we gebruiken bij onze Qigong studie (of het leven in het algemeen)

Dit is de meest zuivere dimensie omdat men er geen bedenkingen bij maakt. Men ervaart de dingen puur zoals ze zijn. Men ziet wat men ziet en voelt wat men voelt.

De eerste dimensie is die van de zintuiglijke ervaring.

Bij Qigong beginnen we met voelen en ervaren en ontdekken op die manier de belangrijkste energetische principes. Zo ondervinden we dat we een stressreactie ervaren als we dreigen ons evenwicht te verliezen en gaan we ervaringsgewijs de grenzen van ons evenwicht aftasten.

We voelen het verschil tussen spanning en ontspanning, of een oefening al dan niet als aangenaam wordt ervaren. We voelen ook wanneer een beweging pijn doet als we een grens overschrijden. We ervaren hoe we onze bewegingen kunnen beheersen en ze uit te voeren met zo weinig mogelijk gebruik van spieren.

Al deze dingen ervaren we en leren we zuiver door voelen en ervaren, dus zonder te denken of zonder dat iemand ons dat vertelt of aanleert.

Niemand kan ons bijvoorbeeld aanleren een oefening als aangenaam te ervaren. Men kan ons wel aanleren om een oefening op een zodanige manier uit te voeren dat ze aangenaam gaat aanvoelen.

Maar daarmee zijn we dan al in de tweede dimensie beland.

Dat is de dimensie van het leren.

Hierbij gaan we oefeningen leren uitvoeren zoals ze ons door een leraar of instructeur voorgeschreven worden. Net zoals we als kind leerden om de veters van onze schoenen te knopen zoals onze ouders het ons voordeden.

Hier zitten we in een bepaalde hiërarchische verhouding tussen iemand die het weet en iemand die het niet weet! Logisch dat diegene die het niet weet, doet wat de andere zegt, zonder zich daar vragen bij te stellen.

Bij Qigong leren we hier dan niet alleen hoe we een oefening moeten uitvoeren, maar ook bijvoorbeeld in welke volgorde we de oefeningen doen. We leren op kleine details letten en worden bijgestuurd als we iets niet goed doen.

Bij deze dimensie heeft het denken de overhand over het voelen en kunnen we ons behoorlijk gefrustreerd voelen als iets niet gaat zoals het hoort.

Daarom is het goed om tussendoor toch eventjes terug te gaan naar de eerste dimensie. We mogen namelijk niet uit het oog verliezen dat Qigong in de eerste plaats aangenaam moet zijn om doen!

Maar dan gaan we vaststellen dat de ene leraar een bepaalde oefening toch net iets anders uitlegt dan een andere of andere klemtonen legt. Dat is omdat leraren Qigong eerder vanuit de vierde dimensie gaan bekijken en daarbij vooral op zoek gaan naar de essentie van de oefening en daar de nadruk op leggen, eerder dan op de vorm. Zij gaan op zoek naar het echte doel van de oefening en wat we ermee willen bereiken. Zij weten dat je de oefening best op een andere manier kan doen en toch hetzelfde resultaat bereiken.

In de Qigong academie in Lommel (BE) biedt men een hoogwaardige opleiding aan.Die academie bestaat al sinds 2004 en staat onder leiding van Grootmeester Theo De Gelaen die kan bogen op een ervaring van meer dan 40 jaar. Daarom kan men aan de Qigong academie doorgroeien tot het niveau van grootmeester (14 jaar).

je kan hier de trapsgewijze opleiding volgen tot Qigong master
lees meer over deze opleiding

Bovendien houden leraren ook meer rekening met de relativiteit en het feit dat iedereen anders en uniek is. Dat een oefening voor de ene persoon goed kan zijn, maar voor een andere minder.
Zij hebben geleerd dat de ene persoon de oefening sneller leert of beter begrijpt als je ze op die manier uitlegt, terwijl iemand anders een net iets andere uitleg nodig heeft. Toch zullen leraren zich nog veel aan de voorgeschreven oefeningen houden, maar niet altijd dezelfde volgorde respecteren.

Maar omdat zij meer met de essentie bezig zijn, kunnen hun oefeningen er iets anders uitzien dan wanneer bijvoorbeeld een instructeur diezelfde oefening uitlegt vanuit de derde dimensie of een initiator vanuit de tweede dimensie.

Toch dienen zij allemaal steeds de eerste dimensie blijven meenemen, namelijk die van het voelen en de zintuiglijke ervaring. Het is niet omdat men in de derde of vierde dimensie aan het leren is, dat de eerste mag verwaarloosd worden. Er is trouwens geen enkele dimensie beter dan de andere. Vier is niet beter dan drie en drie niet beter dan twee. Elke dimensie heeft zijn leerpunten en zijn merites. Zelfs al ben je 40 jaar bezig met Qigong, dan nog blijven dingen die je geleerd hebt in de tweede dimensie belangrijk.

Dat is waarvan de masters zich in de vijfde dimensie heel erg van bewust zijn. Wanneer zij lesgeven zullen zij daar steeds de nadruk op leggen. Vanuit de vijfde dimensie hebben zij leren overstijgen en zien zij het geheel. Zij zien de details en wijzen daarop wanneer nodig, maar zij hebben ook het volledige overzicht en weten waar ze naartoe willen.

Zij hebben de grootste vrijheid om te bepalen hoe ze een bepaald doel willen bereiken. Zij kunnen desnoods zelf nieuwe oefeningen uitwerken of de volgorde volledig door elkaar halen. Omdat zij heel sterk vanuit hun voelen werken, krijgen zijn opnieuw een sterke aansluiting met de eerste dimensie en leren dat de vijf dimensies geen numerieke volgorde zijn, maar eerder een oneindige cirkel waarin het ene voortdurend blijft overgaan in het andere en het ene nooit belangrijker kan zijn dan het andere. Er is geen doel en geen weg die los staan van elkaar. De weg is doel en het doel is de weg.

Getagd , , , .