Qigong preteaching online

De Corona crisis heeft de hele wereld op zijn kop gezet.

Niets zal nog hetzelfde zijn.

Niet in het minst omdat het de mensen aanzet om na te denken over dingen, zoals onze manier om met elkaar om te gaan.

Net als de scholen, denkt de Qigong academie ook na over nieuwe en veilige manieren om les te geven in de toekomst.

Online leren treedt daarbij zeer duidelijk op de voorgrond, al is het duidelijk dat persoonlijk contact onmisbaar blijft voor een goede opleiding.

Daarom zijn wij eveneens gewonnen voor het idee van ‘preteaching’. Dit houdt in dat de leerstof vooraf ‘online’ aangeboden wordt zodat jij deze veilig en op eigen tempo kan verwerken.

Natuurlijk is er evaluatie, toetsing en bijsturing nodig. Dat kan dan tijdens een groepsles of een privé les.

Dankzij de preteaching heb jij reeds een basis en kan er tijdens de groeps- of privé les veel gerichter en diepgaander gewerkt worden zodat het rendement en de kwaliteit hiervan veel hoger ligt.

Door de combinatie van beiden is de gemeenschappelijke tijd korter, met toch een groter resultaat.

Dankzij ons forum, waar je meteen toegang krijgt na uw inschrijving als Qigong mentor, kan het pretcaching moment bovendien interactief gemaakt worden zodat je via dat kanaal vragen kunnen stellen en zo de opnames van de online lessen mee helpen bepalen of sturen.

Er zijn verschillende combinaties mogelijk tussen de preteaching en ‘live’ lessen zodat iedereen naar eigen behoefte of wensen een pakket kan samenstellen.