Qigong; zoveel meer dan alleen bewegen…

Qigong heeft heel veel te bieden en het is zoveel meer dan alleen bewegen…

Door Qigong leer je in je lichaam blokkades te ontdekken en los te laten, waardoor je de dingen anders kan zien.

Je leert ook de energetische relaties in je lichaam te ontdekken.
Bijvoorbeeld dat de oorsprong van een kwaal op een hele ander plaatst kan ontstaan dan op het eerste gezicht lijkt.

We leren doorheen de 24 potentiële blokkade gebieden te reizen om zo de blokkades te ontdekken.

Doordat we steeds gevoeliger worden zijn we in staat de blokkades sneller te voelen en van bij het begin op de lossen.

De 24 basis oefeningen in de 5 energie richtingen helpen ons die blokkades doeltreffend weg te werken.

De Qi in Qigong staat voor energie, alles energie en energie is overal.

Maar het is belangrijk dat energie goed kan stromen.

De Gong in Qigong staat voor het leren gebruiken van deze energie en het op een hoger niveau te brengen, zodat we energie maximaal in ons voordeel kunnen benutten.

Dus om beter te presteren, om gezond te worden en gezond te blijven.

De obstakels worden doorgangen, niet alleen in je lichaam maar in hele dagelijkse leven.

En plots zie je dat wat er al altijd was, terwijl je al die tijd aan het zoeken was staat het gewoon recht voor jou.

Hiervoor is het wel belangrijk om de essentiële Qigong te bestuderen en zich niet tevreden te stellen met het nabootsten van vormen.

Vormen zijn dienstig als memorisatie en zijn alleen maar nuttig als men de essentie beheerst.

Via de mentor opleiding kan je de essentiële Qigong integreren in je hele dagelijkse leven.

Het is niet alleen een grote meerwaarde voor jezelf maar voor je hele omgeving.

Je kinderen, je partner, je ouders, kortom je kan iedereen helpen die jouw dierbaar dit ook in hun leven te integreren.

Als je voelt wat het me jou doet zal je al snel geneigd zijn om het met anderen te willen delen.

Als ouder, kind of partner kan je een mentor zijn voor je naaste familie of vrienden.

Doordat je omgeving ziet wat Qigong met jou doet zal jij hen gaan inspireren.

Getagd , , , , , , , , , , , .

BEWUSTWORDING DOOR BEWEGING
een unieke en praktische benadering om toegang te krijgen tot een bewust leven.
Qigong & eFeng Shui toepassen in je dagelijkse leven.