Studie momenten

Studie momenten. Hoe verloopt het praktisch?

IEDEREEN die studeert aan de Qigong academie kan een studiemoment organiseren.

Mentoren die verder willen doorgroeien naar de graad van Instructeur, dienen er MINSTENS 5 per jaar te organiseren.

Deelname aan studiemoment is steeds GRATIS (inbegrepen in je opleiding). Men hoeft er dus geen aparte module voor te nemen.

organiseer een studiemoment

iedereen die studeert aan de qigong academie kan een studie moment organiseren

Ook niet leden van de academie kunnen aan studiemomenten deelnemen, eventueel ter kennismaking. Deze mensen kan je een vergoeding vragen. Die vergoeding is geheel voor de organisator.

Studiemoment reserveren

Alle studiemomenten worden centraal bijgehouden in de AGENDA op de website van de Qigong academie.

De mogelijke zaterdag voor een studiemoment zijn GROEN aangegeven met de vermelding STUDIEMOMENT.

Voor alle duidelijkheid: op de groen aangegeven dagen zijn er nog GEEN studiemomenten gepland. Het zijn alleen potentiële momenten.

Wie een studiemoment wil organiseren kiest een datum. Eén persoon mag MEERDERE studiemomenten / dagen organiseren.

organiseer een studie moment

kies een datum in de agenda

Via een invulformulier geeft die de gekozen datum door en maakt een keuze uit de mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen. Men geeft ook de locatie door. In eerste instantie is hier alleen de GEMEENTE belangrijk. Later wordt het definitieve adres doorgegeven aan de ingeschrevenen, (dit om de privacy van de organisator te bewaren als het vb in zijn eigen tuin zou doorgaan) Ook geeft men door welke les uit de preteaching zal gebruikt worden.

Het invulformulier wordt DOORGESTUURD.

De kleur groen op de agenda verandert dan in ROOD. Dat wil zeggen dat er die dag een studiemoment zal doorgaan (onder voorbehoud van voldoende belangstelling.

Bij de vermelding komt dan te staan wie de organisator is, de locatie en het onderwerp.

Kandidaat deelnemers kunnen de AGENDA raadplegen om te zien waar en wanneer er studiemomenten zijn. Bovendien worden die ook nog eens vermeld in de regelmatige NIEUWSBRIEVEN van de academie.

Aanmelden voor een studiemoment

Wie wil deelnemen aan een studiemoment, kan zich aanmelden via een inschrijfformulier.

Alle leden kunnen zich registreren op de site van de academie en komen dan in het ledengedeelte terecht.

Hier kunnen zij een document raadplegen waar alle inschrijvingen op vermeld staan. Zo weet de organisator hoeveel deelnemers hij of zij mag verwachten en kunnen de deelnemers zien met wie zij het studiemoment zullen delen.

Verder worden de deelnemers via deze weg op de hoogte gebracht van praktische info zoals precieze uren en locatie en welke les van de preteaching zij in aanloop van het studiemoment dienen te bekijken.

Van zodra in overleg tussen de academie en de organisator beslist wordt dat het studiemoment effectief doorgaat, worden de ingeschreven per mail op de hoogte gebracht. 

De organisator ontvangt op dat moment de vergoeding van 100,- euro.

Het studiemoment zelf

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op voorhand de gekozen les van de preteaching al eens bekijken en eventueel de oefeningen al eens doen.

Bij de aanvang van het studiemoment kan deze les indien nodig even samen bekeken worden.

De organisator of een aanwezig mentor geeft de aanzet om de oefeningen te beginnen of voor te doen.

Daarna is het de bedoeling te komen tot een interactie waarbij alle deelnemers aangeven wat ze kennen en samen zoeken hoe de oefening het best uitgevoerd kan worden. Ook is het de bedoeling dat ze leren elkaar te helpen en bij te sturen, zonder dat iemand de eigenlijke ‘leraar’ speelt. De klemtoon ligt op ‘samen’ leren, onderzoeken en studeren.

Bij vragen of problemen consulteert men de deelnemer met het meest ervaring.

Komt men er niet aan uit, dan kan men Theo bellen en wordt er eventueel een video verbinding tot stand gebracht. Theo is tijdens de studiemomenten steeds stand-by.

Na het studiemoment

Na het studiemoment vragen we zowel aan de organisator als aan de deelnemers om via het ledengedeelte van de website het “reflectie- en feedback formulier” in te vullen.

Voor alle duidelijkheid: dit is géén EVALUATIE formulier en het is niet de bedoeling om via deze weg openlijke of verbloemde kritiek te geven. De benadering moet ten allen tijden positief en opbouwend blijven en dienen om van te leren.

Het is de bedoeling dat men nadenkt over wat men geleerd of opgestoken heeft, waar de moeilijkheden lagen, wat er goed was en suggesties voor wat beter kan.

Deze info wordt dan centraal bijgehouden en zal gebruikt worden tijdens de speciale lessen voor Qigong expert. Het kan ook de aanleiding zijn voor tips in het document “Tips en suggesties voor het organiseren van een succesvol studiemoment” dat door de organisatoren via de website kan geconsulteerd worden.

Mogelijke thema’s voor studiemomenten

 • Basisoefeningen (opbouw gewricht per gewricht in de 4 richtingen)
 • Basisoefeningen (opbouw richting per richting voor de verschillende gewrichten)
 • Ba Duan Jin
 • Shibashi geheel (gevorderden)
 • Shibashi deel 1 of deel 2
 • Meridiaan studie
 • Rug- en gewichttraining
 • 5 elementen Qigong (Qigong oefeningen voor de verschillende seizoenen)
 • Openzetten nier1 punt, Ming men, hartchakra, brachiaal plexus, luogong punt en no touch werken
 • Fajin, werken met versnelling

Reflectie en feedback formulier

 • Wat is je het meest bijgebleven van dit studiemoment?
 • Welke waren de sterke punten?
 • Wat is er voor verbetering vatbaar?
 • Wat zou je volgende keer anders doen/willen?
 • Hoe was de interactie in de groep?
 • Wat vind je waar je voor jezelf nog moet aan werken?
 • Suggesties voor volgende studiedagen?