Trapsgewijze opleiding Master Qigong

Trapsgewijze opleiding tot Master in Qigong

Hoewel Qigong een lange geschiedenis heeft en duidelijk heel wat te bieden heeft op het vlak van gezondheid en geneeskunde, is het (hier in het Westen) toch nog een grote onbekende.

Dat komt grotendeels omdat er weinig scholen en leraren zijn. Dat laatste is dan weer het weinig gevolg van het beperkte aanbod aan kwalitatief goede opleidingen voor Qigong leraren.

In de Qigong academie in Lommel (BE) wil men daar wat aan doen en biedt men een hoogwaardige opleiding aan.

Die academie bestaat al sinds 2004 en staat onder leiding van Grootmeester Theo De Gelaen die kan bogen op een ervaring van meer dan 40 jaar. Daarom kan men aan de Qigong academie doorgroeien tot het niveau van grootmeester (14 jaar).

De opleidingen aan de Qigong academie zijn bovendien zowel op Oosterse als Westerse wetenschap geschoeid en geven de cursisten een diepgaand holistisch inzicht in de werking van energie in het algemeen en van Qigong in het bijzonder.

Aan de Qigong academie in Lommel kan men een trapsgewijze opleiding Master in Qigong volgen. Deze duurt normaal gezien 7 jaar, maar bestaat uit verschillende niveaus zodat men reeds eerder kan beginnen met lesgeven.

Bovendien kan men deze opleiding ook louter ten persoonlijke titel en voor persoonlijke groei volgen. Het is niet perse nodig om Qigong lessen te gaan geven.

Elk niveau beslaat één of twee academiejaren en wie wil doorgroeien kan aan het einde van die termijn examen doen (is niet verplicht).

Ieder niveau benadert het Qigong ook vanuit een bepaalde dimensie (zie vijfdimensies in het Qigong)

*Niveau 1: Assistent instructeur (1 jaar)
Hier leert men de Qigong en energetische basisprincipes volgens de eerste en de tweede dimensie (voelen en leren).
Aan het einde van deze graad is men in staat om de Qigong basisoefeningen en de basisprincipes over te brengen aan een kleine groep beginnende beoefenaars. Men voelt zelf heel goed de effecten van de Qigong basisoefeningen.

*Niveau 2: Instructeur Qigong (2 jaar)
Men leert een eerste Qigong vormen, de shibashi of 18 vorm en Ba Duan Jin vooral naar de vorm en technische uitvoering van de oefeningen.
De energetische- en Qigong principes worden benaderd vanuit de derde dimensie waarbij men alles in een ruimere context leert plaatsen.
Vanaf deze graad is men in staat om les te geven aan grotere groepen en meer gevorderde leerlingen.

*Niveau 3: Leraar Qigong (2 jaar)
Op dit niveau beheerst men de vormen volledig, naar vorm als naar inhoud en energetische beleving.
Men gaat op zoek naar de essentie en de relativiteit vanuit de 4e dimensie.
Men is bovendien in staat om les te geven aan de lagere graden.
In niveau 4 leren we de Xi Xi Hu. Leraren beheersen goed de anatomie van het menselijke lichaam, het zenuwstelsel en het werken met interne spieren.

*Niveau 4: Master in Qigong (2 jaar)
Op dit niveau is men in staat het Qigong overstijgend te benaderen vanuit de 5e dimensie en kan men lesgeven aan leraren.
Hier leren we de explosieve kinetische fajin vorm Small San Sau.
Vanaf het niveau van master krijgt men de kans om zelf masters op te leiden om zo door te groeien tot het niveau van grootmeester. Master beheersen het Ling Kong JIn (no touch Qigong), Reiki, Feng shui en andere energetische disciplines.

*Toelatingsvoorwaarden
Iedereen kan aan deze opleiding deelnemen en er is geen voorkennis vereist.
Toch verlangen wij inzet en motivatie van de deelnemers.
Onze masters en leraren geven immers het beste van zichzelf om de leerlingen een goede opleiding te geven.

Om te kunnen deelnemen dient men daarom eerst een email te sturen naar theodegelaen@hotmail.be met daarin de omschrijving van uw motivatie en intenties.
Daarna wordt men uitgenodigd op een kennismakingsles tijdens dewelke de grootmeesters en masters beslissen of een kandidaat al dan niet kan beginnen en op welk niveau.

Er zijn 3 instapmomenten: begin januari, met Pasen en begin september.

Deelnemen kan alleen via een jaarabonnement

De lessen kunnen gevolgd worden op volgende LOCATIES

Getagd , , .