Vijf dimensies in systeemdenken

Hoe we de dingen zien en ervaren wordt grotendeels bepaald door het perspectief en de afstand van waarop we het waarnemen. We kunnen hier 5 dimensies onderscheiden. Iedere dimensie heeft zijn nut en de ene is niet beter dan de andere. Teneinde goed te functioneren binnen het systeem is het belangrijk om de dingen vanuit de juiste dimensie te bekijken en te benaderen.

• De 5 dimensies bij de benadering van het systeem
• Welke dimensie waar en hoe toepassen?
• De verschillende realiteiten
• Rationeel versus irrationeel
• Bewustzijn versus onderbewustzijn
• Hoe het onderbewuste ‘bewust’ inschakelen
• De kracht van ‘toeval’
• Hoe toeval ‘gebruiken’ of scheppen
• Overstijgen
• Het allesomvattende
• De kracht van de liefde

Getagd , , .

BEWUSTWORDING DOOR BEWEGING
een unieke en praktische benadering om toegang te krijgen tot een bewust leven.
Qigong & eFeng Shui toepassen in je dagelijkse leven.