Wat is een mentor?

Een mentor is een meer ervaren persoon die, op basis van eigen kennis en ervaring, een minder ervaren persoon adviseert en begeleidt.

Een Qigong- of energiementor is derhalve iemand die in de eerste plaats de effecten en merites van de Qigong aan den lijve ondervonden heeft en die de energetische principes in zoverre beheerst dat hij of zij in staat is om andere personen hierin daadwerkelijk en doeltreffend te adviseren en te begeleiden en te bezielen, zodat de gementoorden op korte termijn in staat zijn om zelf die merites te ervaren.

Een mentor kan de gementoorde in raad en daad bijstaan bij alle inhoudelijke aspecten van het Qigong evenals het energetisch gezond leven en functioneren.

wat is een senior mentor?

Een senior mentor is een mentor die voldoende ervaring opgedaan heeft in het mentoren van mensen zodat hij of zij in staat is om gementoorden die op hun beurt beginnelingen willen gaan adviseren en begeleiden te mentoren.

Getagd , , , , , , , .

BEWUSTWORDING DOOR BEWEGING
een unieke en praktische benadering om toegang te krijgen tot een bewust leven.
Qigong & eFeng Shui toepassen in je dagelijkse leven.